Maison 13, vakantiehuisje in Les-Salles-sur-Verdon

Welkom bij Maison 13
Verhuurvoorwaarden / Contract
Welkom bij Maison 13
Verhuurvoorwaarden / Contract
Vorige dia
Volgende dia

Artikel – 1:

Dit contract is bedoeld voor het huren van een vakantieverblijf en mag alleen gebruikt worden voor toeristisch verblijf.

Artikel – 2:

De huurder kan na de afgesproken huurperiode niet langer in het verblijf blijven. Zelfs als de huurder dat wil, is het niet toegestaan.

Artikel – 3:

Om de reservering definitief te maken, moet de huurder 50% van de totale huurprijs als aanbetaling betalen. Dit moet samen met een ondertekend exemplaar van het contract naar de verhuurder worden gestuurd binnen de 7 dagen. De huurder moet ook een kopie bewaren.

Het restant betaal je 8 weken voor aankomstdatum.

Boekingen binnen de 8 weken voor aankomstdatum vragen wij het bedrag volledig te betalen.

De huur mag niet door anderen worden gebruikt, tenzij de verhuurder hier schriftelijk toestemming voor geeft. Als dit wel gebeurt, kan de verhuurder het contract onmiddellijk beëindigen, en het geld dat met de verhuur is verdiend, blijft bij de verhuurder.

Artikel – 4:

Als de huurder annuleert, wordt de aanbetaling behouden door de verhuurder. Als de annulering minder dan 60 dagen voor de geplande aankomstdatum gebeurt, kan de verhuurder ook het resterende bedrag van het verblijf vragen. Als de huurder niet binnen 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum verschijnt, wordt het contract geannuleerd, en de verhuurder kan het verblijf opnieuw aanbieden. De aanbetaling blijft in dat geval ook bij de verhuurder.

Artikel – 5:

Als de verhuurder annuleert, krijgt de huurder al het betaalde geld terug, plus een vergoeding die vergelijkbaar is met wat de huurder zou moeten betalen als hij zelf had geannuleerd.

Artikel – 6:

De huurder moet op de afgesproken dag en tijd opdagen. Als dit niet mogelijk is, moet de huurder de verhuurder op de hoogte stellen.

Artikel – 7:

We rekenen er op dat u zorg draagt voor onze woning en deze ook netjes verlaat. Toch rekenen wij u een verplichte eindschoonmaak van 70 euro aan, die door ons wordt uitgevoerd.

Artikel – 8:

Bij aankomst en vertrek wordt een inventaris opgesteld en door zowel de huurder als de verhuurder of diens vertegenwoordiger ondertekend. Deze inventaris is de enige referentie als er discussie is over de staat van het huis.

De huurder moet bij aankomst de netheid van het huis controleren. Schoonmaken tijdens het verblijf  is de verantwoordelijkheid van de huurder. De eindschoonmaakkosten worden berekend zoals vermeld in de beschrijving.

Artikel – 9:

Bij reservatie vraagt de verhuurder om een borg, die na het opstellen van de inventaris bij vertrek wordt teruggestort, binnen de 7 dagen, na aftrek van eventuele herstelkosten als er schade is.

Artikel – 10:

De huurder moet ervoor zorgen dat het verblijf vreedzaam wordt gebruikt en in overeenstemming is met het doel van de ruimte.

Artikel – 11:

Het contract is geldig voor een maximum aantal personen. Als er meer mensen komen dan is toegestaan, kan de verhuurder deze weigeren. Wijzigingen in het contract zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel – 12:

Het contract geeft aan dat huisdieren zijn toegestaan, mits overleg met de verhuurder. Graag vragen we wel dat onze geliefde huisdieren niet op de slaapkamers komen.

Artikel – 13:

De huurder is verantwoordelijk voor schade die hij veroorzaakt. Hij moet verzekerd zijn voor verschillende risico’s.

Artikel – 14:

Klachten over de staat van het huis moeten binnen 2 dagen na aankomst worden gemeld. Andere klachten moeten ook zo snel mogelijk schriftelijk worden ingediend.

Artikel -15:

Het is verboden om elektrische voertuigen op te laden aan de woning.

Artikel -16:

Feestjes en geluidsoverlast zijn ten strengste verboden, dit uit respect voor de buren

Artikel -17:

Elke vorm van vuur maken buiten is verboden, gezien de zeer droge omgeving en het risico op brand. Het gebruik van de haard en cassette is enkel toegestaan in de periodes, goedgekeurd door de gemeente (zie uithangbord gemeentehuis).

Artikel -18:

Alle afval dient gesorteerd en verwijderd te worden uit de woning volgens plaatselijke regelgeving. Alle info aanwezig in de woning. (infomap)

Artikel -19:

Roken binnen in de woning ten strengste verboden. Buiten peuken verzamelen in asbak. Opgelet voor brandgevaar (droge omgeving)

Artikel -20:

Er wordt gratis snel oplosbaar toiletpapier aangeboden. Gelieve enkel deze te gebruiken. Bij verstopping door verkeerd gebruik, of zaken door te spoelen die er niet in thuis horen, zullen de ontstoppingskosten worden doorgerekend aan de huurder.

Artikel -21:

Geniet van jullie bedrijf, een mooie tijd in een schitterende omgeving, en vooral van elkaar!

Deze voorwaarden werden het laatst aangepast op 23 juni 2024